Cookie & Privacy policy

PRIVACY POLICY

1. INLEIDING

Wij van advocatenkoksijde.be (Mr. Dirk DAWYNDT & Mr. Brecht DAWYNDT) doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze website ("advocatenkoksijde.be") voor u volledig veilig te gebruiken is. We begrijpen dat u wilt dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zowel privé als veilig worden bewaard. Dit privacybeleid legt uit hoe we de persoonlijke informatie die u ons geeft zullen gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat die veilig wordt bewaard. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of u bent het er niet mee eens, neem dan contact op via brecht.dawyndt@advocaat.be of op 058 516 516 voordat u de website gebruikt. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Controleer deze pagina om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. "advocatenkoksijde.be (Mr. Dirk DAWYNDT & Mr. Brecht DAWYNDT)" respecteert de Privacywet. De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.

2. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

De persoonsgegevens die door de cliënt worden meegedeeld of die op een legitieme wijze door Mr. Brecht - Dirk DAWYNDT, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, worden ontvangen, kunnen door Mr. Brecht - Dirk DAWYNDT (o.a.) verwerkt worden met het oog op de dienstverlening aan de cliënt, op het beheer van de relatie met de tussenpersonen, op het opsporen, voorkomen en bestrijden van fraude en op het bestrijden van het witwassen van geld en van het financieren van terrorisme. Deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst en voor het naleven van een wettelijke verplichting of voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. Behalve zoals uiteengezet in deze paragraaf, zullen we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verkopen, uitwisselen of bekendmaken. In geen geval zullen deze gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden.

In zoverre het meedelen van de persoonsgegevens noodzakelijk is om het realiseren van de hierboven opgesomde doelstellingen mogelijk te maken, kunnen deze gegevens meegedeeld worden aan andere ondernemingen alsook aan de bevoegde publieke autoriteiten. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met organisaties die namens ons handelen en die de informatie alleen gebruiken om die service te verlenen. De cliënt kan toegang, verbetering, wissing of overdraagbaarheid van zijn/haar persoonsgegevens vragen, kan ervoor kiezen om het gebruik ervan te beperken of kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Indien de cliënt een speciale en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om sommige van zijn gegevens te gebruiken, kan hij deze te allen tijde intrekken op voorwaarde dat het geen informatie betreft die een invloed heeft op de uitvoering van zijn/haar contract of de afhandeling ervan. De cliënt kan meer informatie bekomen en zijn rechten uitoefenen via briefwisseling op het adres van het kantoor van Mr. Brecht - Dirk DAWYNDT boven vermeld of per mail.

Als u onze website gebruikt, hou er dan rekening mee dat we mogelijk ook de delen van de website die u bezoekt en informatie over uw computer registreren. Zoals de gebruikte browser, uw netwerklocatie, het type verbinding dat u gebruikt (bijv. breedband, ASDL enz.) en uw IP-adres. We doen dit door cookies te gebruiken (hoewel de informatie die we via onze cookies verzamelen anoniem blijft, dus we kunnen niet zeggen wie je bent). Zie ons cookie-beleid hieronder voor meer informatie over wat een cookie is en hoe we die gebruiken op onze website.

3. MARKETING

Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

4. OPVRAGEN & AANPASSEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

U beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mr. Dirk DAWYNDT - Mr. Brecht DAWYNDT, Zeelaan 195, 8670 Koksijde, brecht.dawyndt@advocaat.be, gratis de schriftelijke status bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

5. LINKS

advocatenkoksijde.be bevat soms links naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op advocatenkoksijde.be, en niet op deze andere websites. Zodra u onze website hebt verlaten, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of de bescherming en privacy die u aan die websites verstrekt. U dient voorzichtig te zijn en te kijken naar het privacybeleid dat van toepassing is op de betreffende website.

6. VEILIGHEID

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens vinden wij heel belangrijk. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, bewaren we uw gegevens op een beveiligde server en zijn passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te proberen wijzigingen, verlies of misbruik van gegevens die onder onze controle staan te voorkomen. Als u op enig moment vermoedt of zich bewust wordt van een beveiligingsincident (dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld verdachte communicatie ontvangt van iemand die zichzelf buitensluit als een medewerker van Mr. Dirk DAWYNDT - Mr. Brecht DAWYNDT of van een dupe-website die beweert aangesloten te zijn bij Mr. Dirk DAWYNDT - Mr. Brecht DAWYNDT), stuur de mededeling naar ons of meld het incident via e-mail via brecht.dawyndt@advocaat.be of schriftelijk aan Mr. Dirk DAWYNDT - Mr. Brecht DAWYNDT, Zeelaan 195, 8670 Koksijde.


Cookies

1. Het gebruik van cookies

advocatenkoksijde.be maakt gebruik van cookies, die ons onder andere helpen om uw ervaring met onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat die optimaal presteert zoals u verwacht. Cookies zijn tekstbestanden met kleine stukjes informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload.

Ze kunnen uw ervaring met het gebruik van een website verbeteren, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website bij te houden, zodat deze kan worden verbeterd om aan uw behoeften te voldoen.

Ze kunnen er ook voor zorgen dat advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses. Door gebruik te maken van advocatenkoksijde.be en onze services gaat geeft u toestemming om cookies naar uw computer of mobiele apparaten te sturen.

U kunt uw voorkeuren via uw browser op elk gewenst moment wijzigen door de instructies op de onderstaande links te volgen, afhankelijk van uw browser: Internet Explorer, Firefox , Chrome, Safari, iOS.

U kunt op elk moment uw toestemming voor onze cookies intrekken, zelfs als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Vergeet echter niet dat als u niet instemt met sommige van onze cookies, dat de gebruikerservaring hieronder kan lijden.

De onderstaande informatie legt uit welke cookies we gebruiken op Mr. Dirk DAWYNDT - Mr. Brecht DAWYNDT, waarom we ze gebruiken en waar ze vandaan komen. We geven ook in de tabel aan of een cookie een 'permanente' of 'sessie'-cookie is. Het verschil is dat:

  • Permanente cookies blijven op uw apparaat tussen browsersessies. Ze worden geactiveerd telkens wanneer u de website bezoekt die deze specifieke cookie heeft gemaakt. Als een 'permanente cookie' bijvoorbeeld op een website wordt gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, hoeft u deze taal niet telkens te kiezen wanneer u die website bezoekt.
  • Sessiecookies stellen ons in staat om de acties van een gebruiker te koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie start wanneer u het browservenster opent en eindigt wanneer u het browservenster sluit. Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt. Nadat u de browser hebt gesloten, worden alle sessiecookies verwijderd.


2. Cookies door advocatenkoksijde.be (Mr. Dirk DAWYNDT & Mr. Brecht DAWYNDT)

Sommige van de onderstaande cookies zijn geplaatst door Mr. Dirk DAWYNDT - Mr. Brecht DAWYNDT. We hebben echter ook cookies op de website van Mr. Dirk DAWYNDT - Mr. Brecht DAWYNDT die door derden zijn ingesteld.

Cookie Doel Gegevensbehoud
Frontend_language Bewaart de voorkeurstaal van de gebruiker 2 maanden
Track Unieke ID per bezoeker voor het tracken van de gebruikersflow. 12 maanden
PHPSESSID Sessie die PHP aanmaakt. Bevat geen persoonlijke gegevens. Per sessie
Cookiebar status Cookie om de cookie notificatie niet opnieuw te tonen bij een volgend bezoek. 7 dagen

3. Web-analyse door Google Analytics

We gebruiken Google Analytics-software om informatie te verzamelen over hoe u advocatenkoksijde.be gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
Google Analytics slaat onderandere informatie op over:

  • de pagina's die u bezoekt op advocatenkoksijde.be
  • de tijd die u op elke advocatenkoksijde.be-pagina doorbrengt
  • hoe je op de site bent gekomen
  • waarop u klikt terwijl u de site bezoekt

Deze veilig bewaarde cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle, door deze cookies verzamelde informatie is volstrekt anoniem. We gebruiken dergelijke informatie alleen om onze website te verbeteren. Als u niet wilt dat Google Analytics alle websites bijhoudt, gaat u naar: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookie Doel Gegevensbehoud
_ga Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 38 maanden
_gat Om het aantal verzoeken dat moet worden gedaan aan doubleclick.net te beperken. 38 maanden

4. Third Party Cookies

Third Party cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of tawk.to (chat module).

De website van advocatenkoksijde.be maakt geen gebruik van third party cookies.

5. Meer info

Meer informatie over cookies kan u vinden op allaboutcookies.org. Wens je meer informatie over de privacy-kwesties rond internetreclame? Volg www.youronlinechoices.com.